Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania

Zarząd »

Najbliższe zebranie zarządu LGD

2017-12-05 08:49
Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 15.12.2017 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 9.00.
więcej
Komisja rewizyjna »

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej LGD

2017-09-07 13:35
Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18.09.2017 o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9  
więcej
Rada »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-12-04 13:21
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
Walne zebrania »

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD

2017-03-14 11:50
Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 27 marca 2017r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook