Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania rady

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-03-29 08:26
 Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-03-06 12:03
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Rozwój przedsiębiorczości –Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy;  Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości –  Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze  turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki - przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości –Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej, odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-12-04 13:21
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-11-09 08:01
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: : Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze  turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru -  Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-09-11 08:18
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny wniosków w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 18 września 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook