PL CZ EN
Napisz do nas!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).
Przewidywane wyniki operacji:
Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

KONTAKT

43-430 Skoczów
ul. Mickiewicza 9
tel./fax. 33 487 49 42
biuro@cieszynskakraina.pl

AKTUALNOŚCI « Powrót


Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

2016-02-02 10:38

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.  Termin składania ofert: od 19-1-2016 do 17-2-2016

Szczegółówy pod linkiem:
JAK DALEKO SIĘGA EUROPA?- międzynarodowy konkurs Young European Awards

2016-01-21 10:57

Zapraszamy młodzież w wieku do 21 lat z Polski, Francji i Niemiec do przygotowania projektu pod hasłem „JAK DALEKO SIĘGA EUROPA?" w ramach trójnarodowego konkursu Young Europeans Award. Do wygrania pięciodniowy pobyt w Brukseli. Termin składania zgłoszeń mija 1 marca 2016 roku.więcej »

Konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2016 Ogłoszony!

2016-01-20 10:23

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

O dotację do 5 tysięcy złotych ubiegać mogą się młode organizacje pozarządowe - zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo roczny budżet podmiotu ubiegającego się o dotację nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. Wnioski można składać do 3 lutego 2016 za pośrednictwem Generatora.więcej »

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHARYTATYWNY

2016-01-08 11:34

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11 Serdecznie zapraszają na koncert charytatywny, który odbędzie się 14 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej szkoły.  

Dochód z koncertu zostanie przekazany na budowę i wyposażenie  hospicjów  w  Bielsku – Białej i  Skoczowie.więcej »

UWAGA - ANKIETA MONITORUJĄCA PROW 2007-2013

2015-12-30 12:22

Przypominamy, że zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy Beneficjent ma obowiązek złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:


1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 590873
Dzisiaj: 677
W tym tygodniu: 4141
W miesiącu: 16549