Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Najbliższe zebranie zarządu LGD

Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 15.12.2017 r., w siedzibie LGD, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9, o godz. 9.00.

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook