Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZEBRANIA RADY « Powrót


Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-11-09 08:01

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: : Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze  turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru -  Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.więcej »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-09-11 08:18

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny wniosków w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 18 września 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-07-24 10:56

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-07-06 09:19

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., o godz. 8.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-05-31 08:34

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej; Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1029694
Dzisiaj: 553
W tym tygodniu: 3897
W miesiącu: 19406