Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZEBRANIA « Powrót


Zarząd »


Najbliższe zebranie zarządu LGD

2017-03-15 09:25

Najbliższe zebranie Zarządu LGD odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10, godz. 19.15

Komisja rewizyjna »


Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej LGD

2017-02-28 15:12

Najbliższe zebranie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 06.03.2017 o godz. 15.00 w siedzibie LGD, Skoczów, ul. Mickiewicza 9

Rada »


Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-05-31 08:34

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Rozwój przedsiębiorczości - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką - rozwijanie działalności gospodarczej; Infrastruktura niekomercyjna - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.więcej »

Walne zebrania »


Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD

2017-03-14 11:50

Najbliższe Walne Zebranie Członków LGD odbędzie się 27 marca 2017r. od godz. 17.00 (17.15 w przypadku braku quorum) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 936936
Dzisiaj: 444
W tym tygodniu: 3439
W miesiącu: 18851