Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką – rozwijanie działalności gospodarczej

2017-04-24 14:56

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach nie­związanych z turystyką – rozwijanie działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.

 


więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki – przez rozwijanie działalności gospodarczej

2017-04-24 14:36

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki – przez rozwijanie działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki –przez podejmowanie działalności gospodarczej

2017-04-24 14:22

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/okołoturystyki –przez podejmowanie działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy

2017-04-24 14:14

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w dalszej części.więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy

2017-04-24 13:29

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu:Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - Podejmowanie działalności gospodarczej, tworze­nie nowych miejsc pracy. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w dalszej części.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1038660
Dzisiaj: 552
W tym tygodniu: 4519
W miesiącu: 17947