Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru

2017-02-13 11:35

W związku z wnioskiem Rady LGD dotyczącym propozycji zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia dotychczas stosowanego jednego zestawu kryteriów na kilka odrębnych – zgodnie z zakresami/typami wsparcia oraz z analizą przeprowadzonych naborów w 2016r.

Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).więcej »

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023

2017-02-13 11:32

Na podstawie doświadczeń wynikających z przeprowadzonych naborów wniosków w 2016 roku oraz informacji pozyskanych od wnioskodawców w drodze świadczonego doradztwa.  Zarząd LGD „Cieszyńska Kraina” proponuje wprowadzenie zmian/aktualizacji LSR, które wskazano w poniższym załączniku. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia niektórych wskaźników i kwot w planie działania, poprawie błędów pisarskich i oczywistych omyłek oraz dostosowaniu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.

Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).więcej »

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wyboru ofert w trybie konkurencyjnym

2017-01-30 08:06

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.więcej »

APLIKACJA MOBILNA "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie"

2017-01-17 11:36

Już jest dostępna aktualizacja mobilnego przewodnika na smartphony  "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie". Dzięki niemu zwiedzanie terenów cieszyńskiej krainy stanie się jeszcze bardziej ciekawe i przyjemne.więcej »

UWAGA - MAŁE PROJEKTY- ANKIETA MONITORUJĄCA PROW 2007-2013

2017-01-05 10:16

Przypominamy, że zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy Beneficjent ma obowiązek złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:


1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 966814
Dzisiaj: 385
W tym tygodniu: 3022
W miesiącu: 14023