Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru

2017-02-13 11:35

W związku z wnioskiem Rady LGD dotyczącym propozycji zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia dotychczas stosowanego jednego zestawu kryteriów na kilka odrębnych – zgodnie z zakresami/typami wsparcia oraz z analizą przeprowadzonych naborów w 2016r.

Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).Załączniki:

 formularz zgłoszenia uwag - kryteria  Kryteria - propozycja zmian

« powrót

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1061898
Dzisiaj: 693
W tym tygodniu: 4564
W miesiącu: 18385