Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023

2017-02-13 11:32

Na podstawie doświadczeń wynikających z przeprowadzonych naborów wniosków w 2016 roku oraz informacji pozyskanych od wnioskodawców w drodze świadczonego doradztwa.  Zarząd LGD „Cieszyńska Kraina” proponuje wprowadzenie zmian/aktualizacji LSR, które wskazano w poniższym załączniku. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia niektórych wskaźników i kwot w planie działania, poprawie błędów pisarskich i oczywistych omyłek oraz dostosowaniu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.
Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).Załączniki:

 LSR 2014-2020 -propozycja zmian.doc  formularz zglaszania uwag do LSR

« powrót

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1061901
Dzisiaj: 696
W tym tygodniu: 4567
W miesiącu: 18387