Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Portal Ogłoszeń ARiMR dla wyboru ofert w trybie konkurencyjnym

2017-01-30 08:06

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.więcej »

APLIKACJA MOBILNA "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie"

2017-01-17 11:36

Już jest dostępna aktualizacja mobilnego przewodnika na smartphony  "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie". Dzięki niemu zwiedzanie terenów cieszyńskiej krainy stanie się jeszcze bardziej ciekawe i przyjemne.więcej »

UWAGA - MAŁE PROJEKTY- ANKIETA MONITORUJĄCA PROW 2007-2013

2017-01-05 10:16

Przypominamy, że zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy Beneficjent ma obowiązek złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:


1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 9 STYCZEŃ-24 STYCZEŃ 2017 Wzmocnienie kapitału społecznego

2016-12-23 15:02

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o
   przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
   kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji
   odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego.

   Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.


więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 9 STYCZEŃ - 24 STYCZEŃ 2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

2016-12-23 15:00

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.
 


więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1038654
Dzisiaj: 546
W tym tygodniu: 4513
W miesiącu: 17941