Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

news

Stowarzyszenie WIOSNA znana z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Rozpoczyna właśnie nowy projekt- WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, w którym poszukują innowatorów społecznych.

2017-08-31
W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Do udz...
czytaj więcej
news

III EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO: " TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM".

2017-08-31
Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego ze 100 grantów. Na cel ten przeznaczone zostało p&...
czytaj więcej
news

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW na lata 2014-2020.

2017-08-30
Podczas spotkań zostaną omówione niżej wymienione tematy: 1. Zasady rozliczania operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji loka...
czytaj więcej
news

Powiatowo- Gminne Dożynki Ekumeniczne w Skoczowie !

2017-08-18
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA POWIATOWO- GMINNE DOŻYNKI EKUMENICZNE W SKOCZOWIE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 10 WRZEŚNIA 2017 !!!!!
czytaj więcej
wykrzyknik

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA realizuje projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.

2017-08-09
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA realizuje projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, w...
czytaj więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook