Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Wszystkie aktualności

1-64

Przedsiębiorczy na wsi – konferencja w Strumieniu za nami!

2017-10-27
Przedsiębiorczy na wsi – konferencja w Strumieniu „Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi” – to tytuł konferencji, która została zorganizowanaw Strumieniu przez Urząd Miejski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Ś...
czytaj więcej
uwaga

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

2017-10-23
Szanowni Państwo,Poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 poz. 1543) w...
czytaj więcej
uwaga

UWAGA ! Ważna informacja dla Wnioskodawców !

2017-10-12
Szanowni Państwo!Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła aktualne wzory dokumentów. Od 16 pażdziernika obowiązuje wersja 3z.Więcej szczegółów na stronie:http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wni...
czytaj więcej
wykrzyknik

NABÓR WNIOSKÓW 23 PAŹDZIERNIK - 6 LISTOPAD 2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych

2017-10-09
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze...
czytaj więcej
wykrzyknik

NABÓR WNIOSKÓW 23 PAŹDZIERNIK - 6 LISTOPAD 2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki/rekreacji

2017-10-09
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze...
czytaj więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook